ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТ СЛИВЕН ПРЕЗ 2023 ГОДИНА

...
09.07.2024 / 14:50

През 2023 г. в област Сливен са издадени 11 книги с тираж 4 хил. бр. и 5 брошури с тираж 1300 броя.

В сравнение с 2022 г. броят на издадените заглавия на книги намаляват с 59.3%, а средният тираж на една книга за областта през 2023 г. е 355 броя, като през предходната година е бил 224.

Броят на издадените заглавия на брошури намалява с 28.6% през отчетната година и достига 5 заглавия, като средният тираж на една брошура за областта е 260 броя.

 

В област Сливен относителният дял на броя на книгите и на брошурите е 0.2% спрямо общия брой за страната.

През 2023 г. е издаван 1 регионален вестник с годишен тираж 6.0 хиляди. Спрямо предходната година броят на вестниците остава непроменен, а тиражът им нараства с 22.5%.

 

 

Методологични бележки

 

Изследването на издателската дейност се провежда годишно и обхваща дейността на държавните и частните издателства и редакции. Данните се предоставят на НСИ от Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий“ (всички депозирани издания за годината). В броя на книгите и брошурите не се включват изданията с тясно ведомствено предназначение, с временен и рекламен характер и обем по-малък от четири страници.

Брошура е непериодично печатно издание с най-малко пет, но с не повече от 48 страници, издадено в страната, което е на разположение на обществеността.

Книга е непериодично излизащ печатен документ с най-малко 49 страници, издадено в страната, което е на разположение на обществеността.

Заглавие - дума или съвкупност от думи, отбелязани обикновено върху документа, за да може да се използват за неговото идентифициране и често (но невинаги) го отличават от други документи.

Тираж е общият брой на екземплярите, отпечатани от едно заглавие.

От 2012 г. се прилага нова класификационна група - Предназначение на литературата (за продължаващите издания).

Вестник е листово издание, което съдържа новини за текущи събития, предизвикващи специален или общ интерес, отделните части на който са регистрирани хронологически или в числа, и обикновено излиза поне един път в седмицата.

Годишен тираж на периодичното издание е общото количество на екземплярите на всички излизания на едно заглавие за една година.

Повече информация и данни за издателската дейност могат да се намерят в ИС ИНФОСТАТ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=214) и на сайта на НСИ (www.nsi.bg), раздел „Култура“.

 
 
comments powered by Disqus
 

Copyright © 2008-2024 Аве Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев