„ДЕЦАТА ТРЪГВАТ НА УЧИЛИЩЕ! ДА ГИ ПАЗИМ НА ПЪТЯ!“- АКЦИЯ 2023

...
13.09.2023 / 14:30

Кампания „Лесно е да спасиш живот. Просто спазвай правилата“ ще се проведе от 16 до 22 септември, 22 септември е ден без загинали напътя

 

 

Традиционната акция по пътна безопасност „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!“ е в ход от началото на месец септември на територията на ОДМВР-Сливен.

Седмицата от 16 до 22 септември е обявена за Седмица на детската пътна безопасност под надслов „Лесно е да спасиш живот. Просто спазвай правилата“. 20 септември е обявен от Европейската мрежа на службите на пътна полиция-ROADPOL, за Ден без жертви на пътя, когато е предвиден 24-часов контрол по пътна безопасност.

В дните до 15 септември екипи на отдел „Охранителна полиция” и сектор „Пътна полиция” в ОДМВР-Сливен са провели срещи с местната влас, училищните ръководства и охранителните фирми. Извършени са проверки на пътните знаци, маркировката, осветлението, предпазните ограждения и обезопасеността на входовете на всички учебни сгради в областта. Проведени са срещи с ръководствата на охранителните фирми, ангажирани с охраната и пропускателния режим в детските градини и училищата, както и реда за подаване и получаване на сигнали за противообществени прояви на територията на учебните заведения.

В ОДМВР-Сливен е създадена организация за засилено полицейско присъствие на 15 септември. Полицейски екипи ще извършват контрол по спазване предимство на пешеходни пътеки, движение на пешеходци и пресичане на определените за това места. Контрол и наблюдение в районите на учебните заведения за недопускане на противообществени прояви и неправилно паркиране, което може да затрудни придвижването на децата. Ще се извършват проверки в заведения за спазване изискванията на Закона за закрила на детето, касаещи недопускане присъствието на малолетни и непълнолетни, като и продажбата на алкохол и тютюневи изделия.

През учебната година са планирани беседи по пътна безопасност с най-малките в детските градини и такива в по-горните класове, съобразени с възрастта и материалната база на училищата.

 

Отдел „Пътна полиция“ към Главна дирекция „Национална полиция" са разработили практически препоръки за безопасност при движение от и към училище за учениците, техните родители и водачите на МПС.

 

Практически препоръки

за безопасност на пътя – учебна 2023/2024 година

 

 

ЗА УЧЕНИЦИ

 

ПАЗИ СЕ САМ!

АКО ОТИВАШ ДО УЧИЛИЩЕ ПЕША

 Избери най-безопасния и кратък маршрут до училище. Направи го с родителите си

 Заедно си припомнете правилата за движение на пешеходците.

 Винаги:

 пресичай на обозначените за това места

 преминавай на зелено;

 използвай за движение тротоара;

 преминавай през подлезите и надлезите за пешеходци;

 върви по банкета, отляво, срещу автомобилното движение.

 Направи се видим! Убеди се, че шофьорите са те забелязали!

 Сложи светлоотразителни елементи на облеклото или раницата. Използвай светлоотразителна жилетка в тъмната част на денонощието.

 Ако си закъснял за училище, не нарушавай правилата за движение, за да не станеш жертва на катастрофа.

 Ако си несигурен на опасно или натоварено кръстовище, премини с основната група пешеходци или с някой по-възрастен човек.

 Вкъщи решете към кого може и трябва да се обърнеш при нужда от помощ. Запамети номерата на тези хора в телефона си.

 

АКО СЕ ПРИДВИЖВАШ ДО УЧИЛИЩЕ С ВЕЛОСИПЕД

 С някого от родителите си провери технически изправно ли е колелото.

 Изберете заедно възможно най-безопасния маршрут до училище.

 Припомнете си заедно основните правила за движение на велосипедистите.

НЕ ЗАБРАВЯЙ ОСНОВНИТЕ ПРАВИЛА:

 велосипедът е пътно превозно средство, а

 велосипедистът е водач и за него също важат правилата за движение;

 до 12-годишна възраст велосипедистът трябва да се движи по троатара, а на платното за движение може да управлява колело само с придружител, навършил 16 години;

 навършилият 12 години велосипедист трябва да се движи възможно най-вдясно на платното за движение;

 велосипедистът е длъжен да укаже с ръка, ако ще променя посоката си на движение или намерението си да спре, но задължително трябва да се убеди, че не го застрашава друго превозно средство.

 Винаги си слагай светлоотразителна жилетка и други светлоотразители, закрепени за дрехите, ученическата раница или на подходящи места на колелото.

 Ако закъсняваш, не подценявай опасностите и не преминавай на червено на светофара, защото може да причиниш катастрофа и да пострадаш в нея.

 ПОМНИ, че при катастрофа трябва да се обадиш на родителите си, за да подадат те сигнал в полицията на телефон 112, или сам да направиш това.

 

АКО СЕ ПРИДВИЖВАШ ДО УЧИЛИЩЕ С ИНДИВИДУАЛНО ЕЛЕКТРИЧЕСКО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (ИЕПС)

НЕ ЗАБРАВЯЙ ОСНОВНИТЕ ПРАВИЛА:

 До навършване на 18 г. задължително трябва да управляваш ИЕПС с каска.

 С ИЕПС не трябва да превозваш други хора.

 Трябва да се движиш с ИЕПС само по велосипедната алея, ако нямаш навършени 14 г.

 Докато управляваш ИЕПС, нямаш право да използваш мобилен телефон.

 С ИЕПС имаш право да развиваш скорост само до 25 км/ч.

 Не трябва да се движиш успоредно до друго пътно превозно средство на две колела.

 Трябва да държиш кормилото с ръка.

 Забранено е да се движиш с ИЕПС по площите, предназначени само за пешеходци.

 При управление на ИЕПС е забранено да се държиш за друго превозно средство.

 ИЕПС винаги трябва да е с изправни спирачки. В тъмното и/или при намалена видимост трябва да включиш светлините на ИЕПС, а ти – да ползваш свелоотразителни елементи върху видимата част на облеклото.

 

ЗА РОДИТЕЛИ

 

НЕ ЗАБРАВЯЙ!

Децата не са възрастни.

Безопасността на детето е най-важна.

Когато е само на пътя, рисковете за детето са по-големи.

АКО ИМАШ ПЪРВОКЛАСНИК

 Преди началото на учебната година заедно изберете и преминете през най-безопасния и кратък маршрут до училище.

 Под формата на игра провери дали детето е запомнило пътя.

 Погрижи се лично или чрез друг възрастен роднина или близък да изпратиш и посрещнеш дето си до/от училищния вход.

 Ежедневно разговаряй с детето за правилата за безопасността при движение по улиците.

 Винаги бъди за пример! Не прави компромиси, като не използваш пешеходната пътека или пресичаш, когато светофарът свети червено.

 При възможност купи светлоотразителна жилетка или светлоотразителни елементи и ги закрепи за облеклото или ученическата раница на детето.

 ПРЕДВАРИТЕЛНО уточнете към кого може и трябва да се обърне за помощ детето, ако не си наблизо. Запаметете в телефона на детето номерàта на хората, на които може да се довери.

 

АКО ПРЕВОЗВАШ ДЕТЕТО ДО УЧИЛИЩЕ

 Не прави компромис с изправността на използваната обезопасителна система за деца.

 Използвай обезопасителната система за деца дори училището да е близо и да мислиш, че няма нужда от това. Инцидентите се случват за миг.

 Докато пътувате, обсъждайте поведението на останалите участници в движението.

 Бъди за пример! Не прави компромиси, нарушавайки правилата на пътя. Сложи си колана и не използвай телефона по време на шофиране.

 

АКО ДЕТЕТО ХОДИ САМÒ ДО УЧИЛИЩЕ

 Преминете отново заедно по най-безопасния и кратък маршрут до училище.

 Припомнете си правилата за движение на пешеходците:

 Настоявай на светофара детето винаги да пресича на зелено.

 Напомняй му винаги да се използва тротоара, подлезите и надлезите за пешеходци.

 Научи детето, че при движение по банкета пешеходецът трябва да е отляво, срещу автомобилното движение.

 Настоявай, че дори да закъснява, детето трябва да спазва правилата на пътя, за да не стане жертва на катастрофа.

 Препоръчай на детето на натоварено кръстовище да пресича с основната група пешеходци или с друг по-възрастен човек.

 

АКО ДЕТЕТО СЕ ДВИЖИ ДО УЧИЛИЩЕ С ВЕЛОСИПЕД

ЗАЕДНО

 Проверете техническата изправност на колелото.

 Преминете заедно неколкократно по най-безопасния маршрут до училище.

 Припомнете си основните правила за движение на велосипедистите:

 велосипедът е пътно превозно средство, а

 велосипедистът е водач, който трябва да спазва правилата за движение за превозните средства;

 до навършване на 12 години велосипедистите трябва да се движат по тротоара, а на платното за движение може да управляват колело само с придружител, навършил 16 години;

 когато са навършили 12 години, децата трябва да карат колелото си възможно най-вдясно на платното за движение;

 предприемането на маневра (в т.ч. и спиране) се указва с ръка, а велосипедистът задължително трябва да се убеди, че не го застрашава друго превозно средство.

 Обсъждай с детето си възможните опасности при управление на велосипед и последиците от тях.

 Осигури на детето си светлоотразителна жилетка и му създай навик да я използва, както правиш това с каската и другите протектори за ръце и крака. Закрепи светлоотразителни елементи за дрехите или ученическата раница на детето си или на подходящи места на колелото.

 НАПОМНЯЙ на детето, че при пътен инцидент трябва незабавно да ти позвъни, за да подадеш сигнал в полицията на телефон 112, или да направи това самò.

 

ЗА ВОДАЧИ

 

ВАЖНО!

Децата са част от движението на пътя и още нямат навици да се пазят сами.

ПРИ ДВИЖЕНИЕ ПОКРАЙ ДЕТСКО ИЛИ УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ

 Винаги спазвай ограниченията. Те са, за да предпазят всички от пътен инцидент.

 Имай готовност да спреш при преминавай покрай група деца. Обикновено някое от тях се е отделило от групата и внезапно се появява пред автомобила в опит да настигне останалите.

 Не забравяй – децата не са възрастни. Тяхното поведение не е логично и не е адекватно.

 Никога не спирай върху пешеходната пътека. Това кара децата да търсят друго място за пресичане на пътното платно и попадат в риск от катастрофа.

 

ПРИ ДВИЖЕНИЕ ПОКРАЙ СПИРКА НА МАСОВИЯ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ В БЛИЗОСТ ДО УЧИЛИЩЕ

 Преминавай с по-ниска скорост от разрешената. Децата се движат на групи и разговаряйки, не забелязват, че са слезли от тротоара и създават опасност за инцидент.

 Бъди в готовност да спреш. Децата рязко променят решенията си и изненадващо сменят посоката си на движение, понякога тичешком. В тези ситуации те забравят правилата за безопасност на пътя.

 Винаги давай предимство на децата, които пресичат на пешеходна пътека. Ако зад теб има друг автомобил, подай разбираем за водача му знак, че също трябва да спре и да изчака преминаването на децата.

 Бъди търпелив и толерантен към деца-велосипедисти. Помни, че те нямат напълно изградени навици и може внезапно да предприемат маневра, без да подадат сигнал с ръка.

 Ако забележиш неправилно или рисково поведение, спри и обясни на детето какви може да бъдат последиците.

 ПРИ КАТАСТРОФА НА ПЪТЯ СЕ ОБАДИ НА ТЕЛЕФОН 112.

 

 

Отдел „Пътна полиция“ –

Главна дирекция „Национална полиция“

2023 г

 
 
comments powered by Disqus
 

Copyright © 2008-2023 Аве Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев