ОСНОВНИ ДАННИ ЗА КУЛТУРАТА В ОБЛАСТ СЛИВЕН ПРЕЗ 2021 ГОДИНА ОТ НСИ

...
17.06.2022 / 11:23

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми. Основните показатели и обхвата на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

 

Културни институции са музеите, театрите и музикалните колективи (сценичните изкуства) и библиотеките.

 

Към 31.12.2021 г. в област Сливен действат 6 самостоятелни музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.

 

Движимите културни ценности са национално богатство и формират музейния фонд, който се състои от 165 509 фондови единици. Посещенията в музеите през 2021 г. са 64 794, а тези от чужденци са 787. Общият персонал на музеите през 2021 г. е 101 души.

 

В област Сливен през 2021 г. функционира 1 библиотека с библиотечен фонд над 200 хил. библиотечни материала. Библиотечният фонд се състои от 375 хил. библиотечни документа: книги, продължаващи издания - вестници, списания, бюлетини и други. През 2021 г. регистрираните читатели са 6 681. Посещенията в библиотеката през 2021 г. са 111 781, а общият зает библиотечен фонд на един читател в тези библиотеки е 33 броя.

 

През 2021 г. в действащите 2 театъра в областта са организирани 250 представления, които са посетени от 14 617 зрители. В сравнение с 2020 г. представленията се увеличават с 16.8%, докато посещенията намаляват с 9.2%.

 

През 2021 г. в областта развиват дейност 2 музикални колектива - 1 ансамбъл за народни песни и танци и 1 оркестър. Представленията на тези колективи се увеличават с 90.0% и достигат 19, които са посетени от 1 422 лица.

 

Аудио-визуалната дейност включва филмовото производство, дейността на кината, както и радио- и телевизионната програмна дейност.

 

В края на 2021 г. в областта функционира едно кино, което има един екран и 130 места.

Прожекциите спрямо 2020 г. са близо 3 пъти повече и през 2021 г. достигат 616. Посещенията в кината се увеличават с 267.3% в сравнение с предходната година до 9 620 души.

 

През 2021 г. са прожектирани 88 филма, които според националността им се разпределят, както следва: по четири европейски и от други страни, 10 български и 70 - от САЩ.

 

В област Сливен през 2021 г. има 2 радиа. Те са излъчили 1 513 часа радиопредавания.

 

През 2021 г. в областта действа 1 българска регистрирана и лицензирана телевизионна станция. Телевизията е излъчила програми с обща продължителност 3 077 часа.

Информация за дейността на музеите се получава в резултат на регулярно провеждано годишно наблюдение. Тяхната дейност се характеризира чрез: музейните фондови единици; посетителите; културно-просветната работа; персонала; приходите и разходите и материално- техническата база. В броя на музеите се включват самостоятелните музеи, създадени по реда на чл. 25, ал. 1 и ал. 2 от Закона за културното наследство (обн., ДВ, бр. 19 от 13 март 2009 г.), и извършвали дейност през съответната година.

 

Сценичните изкуства са предмет на отделно годишно изследване. Единици на наблюдение са театрите, оперите, оперетите, цирковете, музикалните колективи, дружествата и сдруженията, които са организирали и провели рецитали и концерти (естрадни, фолклорни, симфонични, камерни, хорови, на духови оркестри, смесени и други). Тяхната дейност обхваща следните основни характеристики: сцени, места, представления, посетители, постановки по националност на автора, включително нови постановки.

 

Предмет на годишно статистическо наблюдение е и дейността на библиотеките с библиотечен фонд над 200 хиляди единици. Тяхната дейност обхваща следните основни характеристики: библиотечен фонд (книги, продължаващи издания и други библиотечни документи), читатели, посещения, зает библиотечен фонд, персонал, приходи и разходи, компютри, площ на библиотеките.

 

Данните за филмовото производство се получават в резултат на провеждането на годишно изчерпателно изследване. Предмет на наблюдение е дейността на българските филмови продуценти, която обхваща произведените филми през годината както за киномрежата, така и за телевизията. Не се включват филмите, които са предназначени единствено за интернет пространството.

 

Дейността на кината се обхваща чрез следните основни характеристики: места, екрани, прожекции, зрители, приходи от билети. Не се наблюдават киноклубовете и подвижните кина.

 

Дейността на радио- и телевизионните оператори се обхваща чрез следните основни характеристики: предавания по функция в часове, приходи и разходи. Повече информация и данни от изследванията в областта на културата могат да се намерят на сайта на НСИ (http://www.nsi.bg/bg/node/3552/) и в Информационна система ИНФОСТАТ на НСИ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=36).

 
 
comments powered by Disqus
 

Copyright © 2008-2023 Аве Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев