ИНФОРМАЦИЯ ОТ ВИК СЛИВЕН

...
22.05.2022 / 14:28

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че в периода 23.05.2022 – 05.06.2022 г., във връзка с изпълнението на строително-монтажните работи на обект „Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект “Изграждане и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа и съпътстващите ги съоръжения в кв. Речица, Агломерация Сливен”, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга“, са възможни временни затруднения и неудобства за жителите и гостите на кв. Речица.

 

По трасетата на следните улици и участъци в кв. Речица, гр. Сливен са възможни временни прекъсвания на водоподаването и е създадена временна организация на движението, която дава възможност за придвижването на жителите и техните автомобили, с минимални затруднения:

 

1. По трасето на главен колектор III - по ул. „Дивичково“, между ул. „Коста Велков“ и ул. „Св. Иван Рилски“;

 

2. По трасето на главен колектор II - по ул. „Драва“, между ул. „Опълченска“ и ул. „Георги Обретенов“;

 

3. По трасето на Клон 44 – по ул. „Поп Тома“ между ул. „Драва“ и ул. „Изгрев“;

 

4. По трасето на Клон 92 и дъждовен профил 11 – по ул. „Михаил Греков“, между ул. „Горска“ и ул. „Дивичково“;

 

5. Клон k84 HDPE100 DN 90 – водопровод по ул. „Възраждане“, между ул. „Йордан Йовков“ и ул. „Михаил Греков“

 

6. По трасето на Клон 31 – по ул. „Опълченска“ между ул. „Възраждане“ и ул. „Изгрев“;

 

7. По трасето на Клон 29 – по ул. „Опълченска“ между ул. „Изгрев“ и ул. „Безименна“.

 

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.

 

 

В периода 23.05.2022 – 05.06.2022 г., във връзка с изпълнението на строително-монтажните работи на обект: „Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, вкл. водопроводи до и от ПСПВ и мерки за ефективност“, е създадена временна организация на движението, която дава възможност за придвижването на жителите и гостите на гр. Сливен с минимални затруднения.

 

В района на следните участъци и улици е създадена временна организация на движението и са възможни прекъсвания във водоподаването:

 

 

 

I. Строителни дейности по водопроводната мрежа:

 

1. Главен клон I висока зона (10) по бул „Панайот Хитов“;

 

2. Главен клон I висока зона (2) по ул „Георги Икономов“, ул. „Христо Смирненски“ и ул. „Хан Крум“;

 

3. Клон 114 висока зона по бул „Панайот Хитов“;

 

4. Клон 64 средна зона по ул „Христо Смирненски“;

 

5. Главен клон II висока зона (1) по ул. „Партиарх Евтимий“ и бул. „Тракия“;

 

6. Главен клон II висока зона (1) по бул. „Тракия“;

 

7. Главен клон II средна зона DN315 HDEP по ул. „Стефан Караджа“;

 

8. Главен клон III висока зона (3) по ул. „Асен Златаров“;

 

9. Главен клон V висока зона по ул. „Братя Шкорпил“ и ул. „Жельо Войвода“;

 

10. Главен клон VI средна зона по ул. „Стефан Караджа“ в кв. Даме Груев;

 

11. Главен клон VII средна зона от ул. „Дели Ради“ към ул. „Стефан Караджа“ (ул. „Димо Хаджидимов“);

 

 

 

II. Строителни дейности по канализационната мрежа на Главен клон X по бул. „Христо Ботев“;

 

 

 

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.

 

"Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че в периода 23.05.2022 г. – 05.06.2022 г. във връзка с изпълнението на строително -монтажните работи на обект “Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни системи – мрежи и съоръжения, включително мерки за ефективност на ВС/ Агломерация Нова Загора” са възможни временни затруднения и неудобства за жителите и гостите на гр. Нова Загора.

 

По трасетата на следните улици и участъци са възможни временни прекъсвания на водоподаването и създадена временна организация на движението, която дава възможност за придвижването на жителите и техните автомобили с минимални затруднения:

 

- строително- монтажни работи на водопроводната мрежа по ул. „Изворна“ – Главен клон IV;

 

- строително- монтажни работи на водопроводната мрежа по ул. „Ивайло“ – Главен клон IV;

 

- строително- монтажни работи на водопроводната мрежа по ул. „Кап. Петко Войвода“ – клон 243 и клон 179;

 

- строително- монтажни работи на канализационната мрежа по ул. „Просвета“;

 

- изграждане на битова и дъждовна канализация на Главен колектор X в Промишлена зона.

 

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект: „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.

 

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

 
 
comments powered by Disqus
 

Copyright © 2008-2022 Аве Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев