ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА НАПРАВИ 421 ПРОВЕРКИ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ

30.07.2019 / 14:26

През второто тримесечие на 2019 г. Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Сливен извърши 421 проверки.

През отчетния период е установено, че 54 предприятия са проверени за първи път.

През второто тримесечие на 2019 г. са констатирани 2066 нарушения на трудовото законодателство. Нарушенията по здравословни и безопасни условия на труд са 1227.

По време на извършените проверки през второто тримесечие на 2019 г. Д ”ИТ” със седалище Сливен приложи общо 1962 принудителни мерки.

През отчетния период Д „ИТ” със седалище Сливен потърси административнонаказателна отговорност за нарушения на трудовото законодателство и нормите, регламентиращи здравословните и безопасни условия на труд, като състави 75 акта за установени нарушения.

Особено внимание при извършените проверки през отчетния период е отделено на законността при осъществяване на трудовите правоотношения. Акцентира се върху наличието на трудови договори в писмен вид, разпределение на работното време, почивките и отпуските, трудовите възнаграждения.

През тримесечието са издадени 25 разрешения за работа на непълнолетни лица. Трудът на непълнолетните лица се ползва със специална закрила от българското законодателство. Непълнолетните могат да бъдат наемани на работа само след издадено от Дирекция „Инспекцията по труда” разрешение за всеки отделен случай.

Основната икономическа дейност, в която са поискани разрешителните е ресторантьорство и търговия.

Приемането на работа на лица до 18 - годишна възраст без разрешение от Инспекцията по труда е обявено от закона за престъпление. Създадена е нова правна норма в Наказателния кодекс, която предвижда санкция лишаване от свобода и глоби в солидни размери за работодателите, които наемат на работа непълнолетни лица без разрешение, издадено от Инспекцията по труда.

Дирекция „Инспекция по труда” Сливен извършва проверки на всички земеделски производители на територията на областта за законосъобразното възникване на трудовите отношения. От 2015 г. земеделските стопани, отглеждащи плодове и зеленчуци, розов цвят и лавандула, могат да се възползват от създадения в Кодекса на труда облекчен ред за наемане на работна ръка по силата на трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа. Този договор е с продължителност от един ден.

Вече работи програмният продукт, който надгражда досегашната система за заверяване на образците на еднодневни трудови договори, като създава възможност за регистрирането им онлайн, включително в извънработно време. Средствата са осигурени по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Програмният продукт предлага и други функционалности с цел облекчаване администрирането на процеса по сключването на еднодневните трудови договори, като директно генериране на данните на лицата, които вече са вкарани в системата, калкулатор за изчисляване на дължимите авансово осигурителни вноски и т.н.

Остава и възможността за заверяване на образците на еднодневни трудови договори на място в дирекциите „Инспекция по труда“ по местонахождение на имотите. За размерите на осигурителните вноски, както и по други въпроси, свързани с този вид договор можете да се консултирате на тел. 044/622923 или на място в инспекцията.

 
 
comments powered by Disqus
 

Copyright © 2008-2021 Аве Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев