Започва прием по процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“

16.07.2019 / 18:06

Започва прием на проектни предложения по процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“. Срокът е до 26 август. Операцията се финансира по Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОП „Околна среда“ 2014-2020 г. Допустими бенефициенти по процедурата са общини, юридически лица със стопанска цел (ЮЛСЦ) и юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ).

 

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ (БФП) за всички одобрени проектни предложения е 9 779 150 лв. Максималният размер на безвъзмездно финансиране, който може да бъде предоставен за реализиране на един проект, е до 391 166 лв. (левовата равностойност на 200 000 евро).

 

Дейностите, които ще се финансират по операцията, следва да са свързани с третиране само на битови отпадъци и да се отнасят до предотвратяване на образуването им и/или за подготовка за повторна употреба, и/или за рециклирането им.

 

Пълният комплект документи е публикуван на интернет страницата на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове – www.eufunds.bg, както и на страницата на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg.

 

С цел популяризиране на условията за кандидатстване по процедурата екипът на Областния информационен център (ОИЦ) Сливен организира информационно събитие, което ще се състои на 18 юли 2019 г. (четвъртък) от 16 часа в залата на ОИЦ - Сливен.

 

Събитието е отворено за всички заинтересовани лица.

 
 
comments powered by Disqus
 

Copyright © 2008-2021 Аве Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев