ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”

...
13.06.2018 / 11:00

Горските и полските пожари нанасят сериозни щети на околната среда.

Те се разпространяват бързо на големи площи в пресечени местности и труднодостъпни за пожарната техника места. Сухото време, изсъхналата растителност и вятърът са фактори, които бързо усложняват пожарната обстановка.

Характерно за горските пожари е, че фронтът на разпространение често променя посоката си. Поради това, за ликвидирането им се изискват значителни сили и средства.

От началото на годината са възникнали общо 372 броя произшествия на територията на област Сливен от които 9 бр. в горски територии и земеделски земи.

Пожарната статистика показва, че едва в 2 % от случаите пожарите в горските територии се причиняват от природни явления(мълнии), а в останалите 98 на сто - причина за огнените бедствия е човешката небрежност.

За да опазим зеленото богатство на страната от пожари, е необходимо да спазваме изискванията за пожарна безопасност в горските територии.

 

ЗАПОМНЕТЕ:

 

Горската постеля от изсъхнали листа и треви е леснозапалима дори от сравнително слаби източници на запалване с краткотрайно действие като например хвърлена кибритена клечка, което допринася за бързото разпространение на горенето.

Повишена опасност от пожар крие небрежното пушене.

Хвърлянето на незагасени цигари може да е пагубно за значителна част от горските територии.

Не изхвърляйте незагасени цигари от автомобилите, с които преминавате покрай или през горски територии.

Не палете огън в горите, освен на специално обозначени и устроени места.

Преди да запалите огън, се уверете, че са осигурени количества вода за загасяване на огъня при поява на вятър и при тръгване. Подгответе подръчни уреди за гасене-тупалки – от гума или от зелени клони, с които да действате в случай на възникване на пожар.

Никога не палете огън при наличие на вятър – той може да разнесе искри и топли частици на големи разстояния.

 

ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ПОЖАР В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ:

 

• Определете посоката на вятъра и напуснете района, който ще попадне в обсега на пожара.

• Съобщете за пожара на единния европейски номер за спешни повиквания 112 или в най-близкото населено място или горски дом.

• Ако сте блокирани от огъня, потърсете естествени препятствия - просеки, пътища, поляни, сечища или други голи места.

Използвайте водата, ако има наблизо река - намокрете дрехите и тялото си или се потопете в нея.

Покрийте откритите части на тялото си. Пред устата и носа си поставете намокрена кърпа или плат. Придвижвайте се приведени.

• Ако горящата площ е малка, опитайте се сами да изгасите пожара, като използвате връхна дреха или сноп от набързо начупени клони, с които удряйте пламъците. Ограничете пожара, като съберете сухите клони и листа по пътя на разпространение на горенето. Не сваляйте дрехите си - те поемат част от топлината.

• При действията си изхождайте от обстоятелството, че пожарът се разпространява по-бързо по посока на вятъра и по нагоре по склоновете - от ниските части към върха.

• Оказвайте помощ и съдействие на екипите за гасене на пожарите и за евакуиране на хората и животните от района на пожара.

Забележите ли признаци на пожар в горски територии, незабавно подайте съобщение на тел. 112! Вашата съобразителност може да предотврати големи щети и да спести значителни разходи по овладяването на усложнената обстановка.

 

ЗАПОМНЕТЕ:

Със започването на жътвената кампания и с повишаването на температурите се увеличава риска от пожари и запалвания в площите с житни култури, които нанасят значителни загуби за земеделските стопани.

Изгарянето на растителни остатъци в земеделските земи е забранено- чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на земеделските земи забранява “изгарянето на стърнища и други растителни остатъци в земеделските земи”.

Не палете огън на открито във ветровито време. Това е предпоставка за пренасяне на големи разстояния на запалени частици и може да доведе до бързо разпространение на пожара с обхващане на значителни площи от огъня.

В личните стопанства палете огън само, ако предварително сте обезопасили огнището и сте подготвили подръчни уреди за пожарогасене (съдове с вода и пясък, тупалки и др.).

Не палете огън в близост до стрехите на сградите и под клоните на дърветата.

Никога не оставайте запаления огън без наблюдение!

Не палете огън в междублоковите пространства, където са паркирани много автомобили, както и в близост до бензиностанции и газостанции, складове за леснозапалими и горими течности.

Особена бдителност по отношение на мерките за пожарна безопасност трябва да проявяват пастири, пчелари, ловци, туристи, собственици на вилни и земеделски имоти.

Запаленият в сухи треви и стърнища огън лесно може да обхване намиращи се в съседство трайни насаждения, стопански сгради, вилни и жилищни постройки, горски територии.

Особена е отговорността за недопускането на пожари на собствениците и ползвателите на земеделски земи, както и на кметовете на населените места.

Не се допуска паркиране и ремонтиране на моторни превозни средства в площите с посеви от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата.

Повишена пожарна опасност крие и небрежното пушене. Хвърлянето на незагасени цигари може да доведе до опожаряването на значителни площи с посеви. Не изхвърляйте цигари от автомобилите, с които преминавате покрай или през площите с посеви.

Не бива да се изхвърлят стъклени бутилки – дефекти по тях могат да имат ефектът на лупа, което да доведе до запалване на сухи треви и растителни остатъци.

 

При възникване на пожар незабавно подайте съобщение на единния европейски номер за спешни повиквания 112.

 

 

За повече информация търсете информационния сайт на ГДПБЗН-МВР, София http://www.pojarna.com/

 
 
comments powered by Disqus
 

Copyright © 2008-2019 Аве Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев