ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ В ОБЛАСТ СЛИВЕН ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА

07.11.2017 / 20:35

През третото тримесечие на 2017 г. местните администрации на територията на област Сливен са издали разрешителни за строеж на 33 жилищни сгради с 51 жилища в тях и със 7 072 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 26 други сгради с 12 087 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намалява с 5.7%, а жилищата в тях и общата им застроената площ са по-малко съответно с 3.8 и 10.4%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради бележи спад от 23.5%, а разгънатата им застроена площ е по-малко с 37.6%.

В сравнение с третото тримесечие на 2016 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради нарастват с 43.5%, а жилищата в тях и тяхната РЗП намалява съответно с 8.9 и 19.1%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради е по-малко с 21.2%, а съответната им РЗП - с 20.0%.

 

През третото тримесечие на 2017 г. в област Сливен е започнал строежът на 36 жилищни сгради с 59 жилища в тях и с 8 554 кв. м обща застроена площ, и на 19 други сгради с 9 499 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите жилищни сгради се увеличава с 38.5%, жилищата в тях са повече със 103.4%, а общата им застроена площ - със 72.7%. Броят на започнатите други сгради намалява с 9.5%, а общата им застроена площ - с 39.6%.

В сравнение с третото тримесечие на 2016 г. броят на започнатите жилищни сгради нараства със 100.0%, жилищата в тях - с 13.5%, а общата им застроена площ е повече с 20.3%. Броят на започнатите други сгради намалява с 5.0%, докато тяхната РЗП се увеличава с 50.0%.

 

Методологични бележки

 

Тримесечното статистическо наблюдение за издадените разрешителни за строеж и започнатото строителство осигурява информация както за издадените от местните администрации разрешителни за строеж, така и за започнатото строителство на нови сгради според техния вид и разгъната застроена площ. Тази информация може да се използва като индикатор за бъдещата активност на строителните предприятия в страната.

Видовете сгради сe посочват в съответствие с Класификацията на сградите и строителните съоръжения (КСC - 2001), публикувана в сайта на НСИ (http://www.nsi.bg/Classifics/KCC2001.pdf), и се подразделят на:

• Жилищни - сгради, полезната площ на които в голямата си част е предназначена за жилищни цели за постоянно обитаване.

• Нежилищни - сгради за различни нежилищни нужди, които включват:

- административни - офиси и сгради за административна дейност на ведомства и други организации и сдружения (представителни сгради - банки, пощи, правителствени сгради, сгради за конференции, конгреси, съдилища, общини);

- други сгради - всички останали видове сгради, предназначени за различни дейности: производствена, търговска, транспортна, просветна, културна, спортна, селскостопанска, здравеопазване, бази за почивка и краткосрочно пребиваване (хотели, мотели, почивни домове, хижи и др.).

Разгъната (обща) застроена площ на сградите е сумата от застроените площи на всички етажи по външни измерения.

 

 

 

 
 
comments powered by Disqus
 

Copyright © 2008-2019 Аве Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев