НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО - СЛИВЕН / 2018

...
12.09.2018 / 11:34

Националната изложба за изобразително изкуство се посвещава на празника на Сливен - Димитров ден и представя съвременна живопис, графика, скулптура и неконвенционални форми.

Провежда се под патронажа на кмета на община Сливен.

ОРГАНИЗАТОРИ НА ИЗЛОЖБАТА:

- Община Сливен

- Художествена галерия „Димитър Добрович“ - Сливен

- СБХ – представителство Сливен

- Дружество на художниците Сливен

- Национална художествена гимназия „Димитър Добрович“ – Сливен

- Съюз на българските художници

 

Цялостната дейност по подготовката и организацията се финансира от утвърден бюджет, спонсори, рекламодатели, комисионни от продажби на творби и др.

 

НАГРАДИ:

 

Голяма награда на Националната изложба за изобразително изкуство – Сливен 2018 - „Сирак Скитник“ – 1500 лв.

 

Награди за живопис:

Първа награда – 1000 лв.

Втора награда – 700 лв.

Трета награда – 500 лв.

 

Награда за графика:

Първа награда – 1000 лв.

Втора награда – 700 лв.

Трета награда – 500 лв.

 

Награда за скулптура:

Първа награда – 1000 лв.

Втора награда – 700 лв.

Трета награда – 500 лв.

 

Награда за неконвенционални форми на изкуството - 700 лв.

Награда за млад автор / до 35 години / - 700 лв.

Награда за сливенски художник – 700 лв.

 

Наградите са със силата на откупка.

Наградените автори получават и почетен диплом.

Наградените творби остават във фонда на Художествена галерия „Димитър Добрович“ – Сливен.

 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УЧАСТИЕ:

1. Право на участие имат художници от цялата страна, приели условията на статута.

2. Приемат се произведения в областта на живописта, скулптурата, графиката и неконвенционалните форми. Техниката и материалът са свободни.

3. Представените творби да са авторски, да са собственост на художника и да не са участвали в други национални изложби.

4. Максимални размери на творбите:

за живопис – до 150 / 150 см. без рамката,

за графика - до 100 / 100 см. без рамката,

за скулптура – до 150 см. височина без постамента, площ до 1 кв. м

за неконвенционални форми - размерите да са съобразени с ограниченията наложени на останалите категории, възможностите на организаторите и експозиционното пространство.

5. Всеки автор може да участва в четирите категории, като за всяка се заплаща отделно.

6. Може да се участва с не повече от 2 творби в категория.

7. Произведенията да са в подходящ за експониране вид.

8. Творбите се получават на адрес:

Художествена галерия „Димитър Добрович“ – Сливен,

бул. „Цар Симеон“ 2,

гр. Сливен 8800

9. Разходите по транспортиране на творбите до посочения адрес и обратно се поемат от авторите, като във формуляра за участие се посочва начина им на получаване обратно – чрез куриерска фирма или лично.

10. Задължителни са:

- Формуляр за участие – принтиран или написан четливо с печатни букви. Подписан от автора или упълномощено лице,

- Етикети за връщане на произведенията,

- Банкова разписка за платена такса за участие

 

11. Таксата за участие е 30 лева по банков път.

12. Авторът посочва продажната цена на произведението, ако иска да бъде продадено. Комисионната при продажба е 30% в полза на финансовия фонд на „Национална изложба за изобразително изкуство – Сливен“

13. Организаторите гарантират сигурността на получените творби, но не поемат отговорност за възникнали проблеми по вина на куриерските фирми.

14. Организаторите се задължават да изпратят творбите на посочения адрес в срок до един месец след датата на журиране, ако творбата не е селектирана или след закриване на изложбата, ако творбата е селектирана, но не е наградена или продадена.

15. Авторът се задължава да получи творбите си на място в Художествена галерия „Димитър Добрович“ в срок до един месец след датата на журиране, ако творбата не е селектирана или след закриване на изложбата, ако творбата е селектирана, но не е наградена или продадена. След този срок творбите стават част от фонда на „Национална изложба за изобразително изкуство – Сливен“.

16. Автор на участваща в селекцията творба може да направи дарение на Художествена галерия „Димитър Добрович“, за което ще получи Договор и Свидетелство за дарение.

17. Всеки участник, подписвайки формуляра дава съгласието си неговите творби да бъдат заснемани, филмирани и използвани от организаторите за промоционални цели.

 

СРОКОВЕ:

От 20.09 до 18.10 – получаване на творбите

26.10 – откриване на изложбата и връчване на наградите

28.12 – закриване на изложбата

 

СЕЛЕКЦИЯ И ЖУРИРАНЕ

1. Селектирането на творбите за участие на наградите се определят от 9 членно жури, назначено със заповед на кмета на община Сливен.

2. Журито присъжда всички награди, обявени в конкурса.

3. Журито взема решението си с явно гласуване.

4. За дейността си журито води протокол, който се подписва от всичките му членове.

5. Журито определя наградите на два етапа:

- първи етап – номинира автори и творби за всяка от категориите, като броят на номинираните може да надвишава броя на наградите. Право на глас имат всички членове на журито.

- втори етап - определя наградените, избирайки между номинираните. Право на глас имат само петимата представители на Съюза на българските художници.

 

БАНКОВА СМЕТКА:

ДРУЖЕСТВО НА ХУДОЖНИЦИТЕ СЛИВЕН

TEXIM BANK

IBAN: BG03TEXI95451005835200

BIC: TEXIBGSF

 

КОНТАКТИ:

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ „ДИМИТЪР ДОБРОВИЧ“ – СЛИВЕН

 

e-mail: gallery_sliven@abv.bg

facebook: Художествена галерия Димитър Добрович

тел. 0892 218 199 – уредници ХГ „Димитър Добрович“

 
 
comments powered by Disqus
 

Copyright © 2008-2018 Аве Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев