ОБЯВЕН Е ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА "НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО"

...
09.07.2018 / 16:19

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., обяви прием на проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“. Целта на операцията е създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства. Общата стойност на средствата по процедурата е 67 227 768 лв., съобщиха от Областния информационен център. Минималният размер на заявената финансова помощ за всеки индивидуален проект е 50 000 лв., а максималният – 200 000 лв. Безвъзмездното финансиране, което се отпуска от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, е 80 %.

 

Настоящата процедура е насочена към микро, малки или средни предприятия, които са регистрирани след 31 декември 2016 г. При оценка на подадените проектни предложения приоритет ще бъде даден на жени-предприемачи, проекти на лица до 29 и лица между 50 години и 64 години, които се изпълняват в една от тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), а също и проекти на кандидати, които са регистрирани (имат седалище) на територията на петнадесет области, сред които е и област Сливен.

 

Одобрените кандидати ще получат средства за дейности, свързани с реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги).

 

Подаването на проектното предложение се извършва изцяло по електронен път чрез попълване и подаване на уеб базиран формуляр за кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП) на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 

Процедурата е с два крайни срока за кандидатстване. Първият краен срок е 16:30 часа на 5 септември 2018 г., а вторият – 16:30 часа на 7 ноември 2018 г.

 

Пълният пакет документи по процедурата е публикуван на интернет адреса на Оперативната програма: www.opic.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.

 

Подробна информация относно изискванията по процедура „Насърчаване на предприемачеството“ може да бъде получена в Областния информационен център, всеки работен ден от 8:00 ч. до 17:00 ч. Центърът се намира в сградата на Община Сливен.

 
 
comments powered by Disqus
 

Copyright © 2008-2019 Аве Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев