КОМИСИЯ ОТ СПЕЦИАЛИСТИ ИЗВЪРШИ ПРОВЕРКА И НАПРАВИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ВСИЧКИ ВОДНИ ОБЕКТИ В ОБЛАСТ СЛИВЕН

....
02.12.2015 / 14:57

Информация за есенния преглед на водните обекти на територията на област Сливен

 

Междуведомствена комисия, назначена със заповед на областния управител Димитър Сяров, през ноември направи преглед на техническото и експлоатационно състояние на водните обекти на територията на област Сливен. В комисията с председател заместник-областния управител Камен Костов освен представители на обласната администрация и четирите общини в областта участваха още специалисти от басейновите дирекции от Пловдив и Бургас, РД ПБЗН -Сливен, РИОСВ от Стара Загора и Бургас, „Напоителни системи“ ЕАД, клон „Средна Тунджа“, НЕК ЕАД предприятие „Язовири и каскади“, ВиК ООД - Сливен.

 

Направени бяха огледи на всички 27 потенциално опасни язовири от утвърдения от МВР списък за 2015 г. на територията на област Сливен, както и още 5 други, които са с констатирано неизправно състояние при предходни проверки, - яз. „Новоселец“ и яз.“Научен“ на територията на община Нова Загора, яз „Митрокук” на територията на община Твърдица, яз.”Николаево” и яз.“Старо село“ в община Сливен. От проверените 27 потенциално опасни язовири бяха направени следните констатации: в изправно състояние са 5 язовира, в частично неизправно състояние – 9, в неизправно неработоспособно състояние – 5, в предаварийно състояние са 8 язовира.

 

Констатираните с неизправни съоръжения и в предаварийно състояние язовири са както следва:

 

на територията на община Сливен

 

яз. „Злати войвода 1“,землище с. Злати войвода, – предаварийно състояние, короната е прекъсната от прокопаване, не се завирява;

яз. „Злати войвода 2“, землище с. Злати войвода, – предаварийно състояние. Предприети са мерки за временно обезопасяване, като е извършено насипване и промяна на трасето на бързотока и отводящия канал на преливника от предприятие „Напоителни системи“ ЕАД, клон Средна Тунджа

яз. „Злати войвода 3“, землище с. Злати войвод,а – предаварийно състояние. Предприети са мерки за временно обезопасяване, като е прокопан изцяло нов преливник в десния скат и е засипан ерозиралият преливник в левия скат. Дейностите са извършени от предприятие „Напоителни системи“ ЕАД,, клон Средна Тунджа.

яз. „Злати войвода 4“, землище с. Злати войвода, - предаварийно състояние. Предприети са мерки за временно обезопасяване, като са възстановени откоси и корона, частично е отстранена бетоновата стена на входната част на преливника.

яз. „Горно Александрово“, землище с. Горно Александрово, - предаварийно състояние, не са изпълнени ремонти, завирен до 0,5 м под котата на среза на стената;

 

на територията на община Котел

 

яз. „Кавичална“, землище с. Пъдарево, – предаварийно състояние. Предприети са мерки по временно обезопасяване чрез прокопаване на нов преливник и допълнително продълбаване. Неработещ основен изпускател. Извършено е запълване на ерозионната каверна в стария преливник. Дейностите са изпълнени от предприятие „Напоителни системи“ ЕАД , клон Средна Тунджа.

 

на територията на община Нова Загора

 

яз. „Радецки“, землище с. Радецки, – предаварийно състояние, неизправен основен изпускател (шибърната шахта е разрушена от преливане), тотално разрушен енергогасител. Изпълнено е засипване и заравняване на короната на стената с чакъл.

яз. „Маджаров 2“ („Шилева могила“), землище с. Пет могили, – предаварийно състояние, неработещ основен изпускател, неизправна язовирна стена. Изпълнен е неуплътнен насип на част от короната със земни маси. Язовирът е изпразнен.

 

За всички язовири в предаварийно състояние комисията е направила предписание за пълно изпразване на язовирното езеро в срок до 30.11.2015 г., което е изпратено на кметовете на общини за изпълнение. За всички останали проверени язовири, при които са констатирани несъответствия с техническите изисквания за безопасна експлоатация, също са направени съответните предписания.

 

По отношение на проводимостта на речните корита извън населените места, комисията е обходила критични речни участъци. Констатирано е, че в изпълнение на задълженията на областните управители за поддържане на проводимостта на речните корита, областният управител на Сливенска област е изготвил Програма за планово почистване на участъци от реките Тунджа, Беленска, Стара река, Нейковска и Луда Камчия, които се намират извън населените места и чието почистване е наложително с оглед защита на населени места, стопански обекти и инфраструктура от наводняване.

 

Програмата е изпратена с писмо изх.№11-00170/29.09.2015 г. до министъра на вътрешните работи и председател на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет с искане за финансиране. При осигуряване на финансов ресурс предвидените в програмата дейности ще бъдат възложени от областния управител по реда на ЗОП.

 

 
 
comments powered by Disqus
 

Copyright © 2008-2018 Аве Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев