ПАРЛАМЕНТЪТ ПРИЕ ДЪРЖАВНИЯТ БЮДЖЕТ ЗА 2016 ГОДИНА

....
02.12.2015 / 01:22

Предвижда се общият размер на приходите, помощите и даренията да е 20 623 591 500 лв. От тях 1 734 500 000 лв. от корпоративен данък, 2 830 000 000 лв. - от данъци върху доходите на физическите лица, 8 409 600 000 лв. - от ДДС, 4 670 000 000 лв. - от акцизи.

 

Предвижда се общият размер на разходите да е 10 946 208 600 лв. От тях текущите разходи са в размер на 8 332 042 600 лв., капиталовите разходи - 2 511 887 900 лв., резервът за непредвидени и/или неотложни разходи - 71 100 000 лв., от които 70 000 000 лв. - за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.

 

Общият размер на бюджетните взаимоотношения /трансфери/ се очаква да бъде 10 455 193 200 лв. От тях за общините ще бъдат отделени 2 662 137 000 лв., за ДОО - 5 065 887 100 лв., за НЗОК - 1 069 199 000 лв., за БНР - 42 112 000 лв., за БНТ - 65 147 000 лв., за БТА - 4 385 000 лв., за държавните висши училища - 407 415 300 лв., за БАН - 75 837 000 лв.

Рамката предвижда вноската в общия бюджет на ЕС да е 1 009 743 800 лв.

Бюджетното салдо ще е отрицателно и е в размер на 1 787 554 100 лв.

 

Депутатите не подкрепиха предложенията за отпускане на повече пари за общините и за държавните висши училища, както и за социални разходи. От БСП искаха и намаляване с близо 240 млн. лв. на средствата от бюджета към НОИ за сметка на по-високите вноски от хората с по-големи доходи.

 

По всяко неподкрепено предложение имаше искане за прегласуване.

 

Парламентът прие на второ четене бюджета на съдебната власт за следващата година почти без дебати. В него се предвиждат приходи, помощи и дарения в размер на 140 млн. лв., от които 120 млн. лв. са от съдебни такси. Заложените разходи са общо 518 млн. лв., от които 8,5 млн. лв. за капиталови разходи.

 

Трансферите от централния бюджет са в размер на 378 млн. лв.

За Висшия съдебен съвет са предвидени 12 141 000 лв., за Върховния касационен съд - 16 765 300 лв., за Върховния административен съд - 12 574 000 лв.

За следващата година Прокуратура на Република България ще получи 200 727 900 лв., съдилищата - 268 132 700 лв. За Националния институт на правосъдието са предвидени 3 301 800 лв., а за Инспектората към Висшия съдебен съвет - 3 757 300 лв. Заложени са и 600 хил. лв. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи.

 

 

Парламентът прие окончателно бюджета на НС, Сметната палата, правителството, президента.

 

Разходите са пресметнати за 53 400 000 лв. - текущи /50 816 000 лв., капиталови - 2 084 000 лв., резерв за непредвидени и/или неотложни разходи - 500 000 лв./.

Утвърдените максимални размери на ангажиментите за разходи и на новите задължения за разходи могат да се увеличават с до 20 на сто по решение на парламента, гласуваха народните представители. В срок до 31 януари 2016 г. председателят на НС разпределя бюджета му по програми в рамките на утвърдените разходи по функционални области и го представя за информация на Сметната палата и на Министерството на финансите.

 

Икономията на разходите за персонал на парламентарните служители може да се използва текущо или с натрупване само за изплащането на допълнителни възнаграждения и дължимите за тях осигурителни вноски и/или за издръжка.

За Сметната палата за 2016 г. са запланувани приходи, помощи и дарения за 150 000 лв., разходи - 15 307 000 лв. От тях текущи - 15 057 000 лв., капиталови разходи - 250 000 лв.

 

Разходите в бюджета на администрацията на президента за 2016 г. са 6 050 000 лв., текущи - 5 820 000 лв, за персонал - 3 968 000 лв., капиталови - 230 000 лв.

В разчетите на средствата за Министерския съвет са заложени приходи, помощи и дарения за 17 200 000 лв. Неданъчните приходи са 17 200 000 лв., в т.ч. - постъпления от държавни такси - 600 000 лв.

 

Разходите на правителството ще са общо 82 800 000 лв., текущи - 77 640 700 лв.; от тях за персонал - 49 214 000 лв. Заложените капиталови разходи са 5 159 300 лв.

По области на политики и бюджетни програми средствата са за: вероизповедание - 4 673 000 лв.; политика в областта на архивното дело - 262 000 лв. Бюджетната програма "Убежище и бежанци" ще бъде финансирана с 8 000 000 лв.

БТА
 
 
comments powered by Disqus
 

Copyright © 2008-2018 Аве Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев